આ કોર્પોરેશનના શાસકોએ ઉજાણી અને નાસ્તામાં રૂ.50 કરોડ વાપરી નાંખ્યા

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના શાસકોએ પાંચ વર્ષના સમયગાળા દરમ્યાન અનેક ગણો મોટો ખર્ચ કર્યો છે. મહાનગરપાલિકાના શાસકોએ પાંચ વર્ષ માં 50 કરોડનો ખર્ચ કર્યો છે.વર્ષ 2015થી 2020 સુધી મહાનગરપાલિકામાં ભાજપ શાશકપક્ષ તરીકે હતું.આ સમયગાલા દરમ્યાન 50 કરોડનો ખર્ચ વાહન ખરીદી તેમજ ઉજવણીઓ અને ચા નાસ્તા પર કર્યો છે.

વર્ષ 2015માં ભાજપ પક્ષ સત્તા પર આવ્યા પછીના એક વર્ષના સમયગાળામાં મેયર માટે નવી ગાડી ખરીદવામાં આવી હતી.તેમજ આ સમયગાળામાં અન્ય તમામ હોદ્દેદારો તેમજ અધિકારીઓ અને આસિસ્ટન્ટ કમિશ્નર સુધીના તમામ અધિકારીઓ માટે 30થી વધુ નવી ગાડીઓની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.આમ માત્ર વાહન ખરીદી પાછળનો ખર્ચ જોવા જઈએ તો ત્રણ કરોડનો ખર્ચ માત્ર વાહન ખરીદીનો જ છે.છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં મહાનગર પાલિકામાં મેયરથી માંડીને દંડક સહિતના હોદ્દોદારો માટે પાંચ જેટલી ઈનોવા કારની ખરીદી કરવામાં આવી છે.તેમજ ડેપ્યુટી મુઈનીસીપાલ કમીશ્નર માટે
સ્કોર્પિયો કારની ખરીદી કરવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત ઓફિસ તેમજ હોદ્દેદારોના બંગલા રીનોવેશન પાછળ પણ મોટા પ્રમાણમાં ખર્ચો કરવામાં આવ્યો છે.ઓફીસ અને બંગલાના રીનોવેશન પાછળ પાંચ વર્ષમાં પાંચ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.મહત્વનું છે કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના મેયરના
બંગલા માટે એક કરોડનો ખર્ચ કરવમાં આવ્યો છે.

આ ઉપરાંત શહેરમાં થતી ઉજવણીઓ માટે 30 કરોડ જેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.કાંકરિયા કાર્નિવલ પતંગોત્સવ સહિત ની વિવિધ ઉજવણીઓ પાછળ મોટા પ્રમાણમાં ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

Related posts

La page ayant permet de Ce tourelle des blogs a l’egard de connaissances [Pour vous]

Inside User

4 Grunde, wie kommt es, dass… Girls nicht nach dein Tinder Brief beantworten – dennoch parece angewandten Match existireren

Inside User

eleven Dinge, diese selbst nach 10 Tinder-Goes gelernt genoss

Inside User

Within the over trustworthiness, the latest mature friend finder software is the greatest spot for zero-rubbish relationship

Inside User

Win back is an online counseling system that have licensed practitioners and you will advisors to deal with matchmaking and actual closeness circumstances

Inside User

The fresh Paraguayan Chaco is the northernmost phase of a massive basic, and therefore lifts gradually on the the southern area of for the southwest

Inside User
Republic Gujarat