ઉત્તરપ્રદેશ વિધાનસભામાં બહુમતીથી કાયદા વિરુદ્ધ ધર્મ પરિવર્તન બિલ 2021 પસાર થયુ

ઉતરપ્રદેશમાં યોગી સરકાર દ્વારા અનેક કાયદાઓ લાવવામાં સફળ રહી છે ત્યારેફરી એક વખત યોગી સરકારે બહુમતીથી લવ જેહાદ વિરુદ્ધ કાયદો પ્રસાર કર્યો છે.

ઉત્તરપ્રદેશમાં વિધાનસભા સત્રના પાંચમા દિવસે, બહુમતીથી આ કાયદો ગુહમાં પસાર કરવામાં આવ્યો છે.તેમજ હેઠળ સજા અને દંડની
જોગવાઈ કરવાં આવી છે.બજેટ સત્ર દરમ્યાન કાયદા વિરુદ્ધ ધર્મ પરિવર્તન બિલ 2021 પસાર કરવામાં આવ્યું હતું ,ઉત્તરપ્રદેશમાં ભળજબરીપૂર્વક થતા ધર્માંતરણ ને અટકાવવા માટે યોગી સરકાર દ્વારા આ કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે. બજેટ પૂર્વે મંત્રીમંડળની બેઠકમાં પણ ધર્માંતરણ વિરુદ્ધ વટહુકમ સામે પ્રતિબંધનો પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.

પહેલા એક વટહુકમ લાવીને બિલને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને ત્યારપછી રાજ્યપાલની સંમતિથી તેને કાયદો બનાવવામાં આવ્યો. પરંતુ વટહુકમના નિયમો અનુસાર સરકારે 6 મહિનાની અંદર ગૃહમાં બિલ રજૂ કરીને બિલ પાસ કરવું પડશે વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં કાયદા વિરુદ્ધ ધર્મ પરિવર્તન બિલ 2021 સામેનો કાયદો વિધાનસભામાં બહુમતીથી પસાર કરવામાં આવ્યો છે.

તેમજ કાયદા વિરુદ્ધ ધર્મપરિવર્તન કરાવનારા લોકો સમયે કડાકકાર્યવાહી કરવાનાની પણ જોગવાઈઓ કરવાના આવી છે. આ કાયદા હેઠળ એક વર્ષથી 10 વર્ષ સુધીની દંડ સાથે વધુમાં વધુ 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થશે.

Related posts

Skock fragar ocksa o Tinder Gold ar vart dom fem dollarna i manaden extra tariff

Inside User

Dove ordinare Desyrel senza ricetta

Inside User

You should never Skip These 5 Warning flags in the Romantic Relationships

Inside User

There are many different sorts of dating to explore when it comes to being compatible anywhere between a couple of cues

Inside User

Certain custody or any other services are given because of the JPMorgan Pursue Financial, N

Inside User

He isn’t judging by any means, so he could be undoubtedly fine in it

Inside User
Republic Gujarat