જુઓ ઉમેદવારની મતદાન કરવા આવવાની અનોખી રીત

 

 

જુઓ  ઉમેદવારની મતદાન કરવા આવાવની અનોખી રીત

મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું મતદાન પ્રકિયા ચાલી રહી છે,ત્યારે અનેક રાજકીય નેતાઓ પણ પોતના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે ત્યારે જામનગરનાબ  વોર્ડ નં 1ના ઉમેદવાર ફિરોજભાઈ પતાણી કંઈક અલગ જ અંદાજમાં મતદાન કરવા મતદાન મથક સુધી પહોંચ્યા.

ફિરોજભાઈ ઘોડા ખુબ શોખીન છે,તેમજ તેમની પાસે 10 જેટલા ઘોડાના છે.ત્યારે તેઓ મતદાન કરવા મતદાન મથક સુધી ઘોડે સવારી
કરીને પહોંચ્યા.અને તેમણે પોતાના મતાધિકારનો ઉયોગ કરી મતદાન કર્યું.

 

 

Related posts

Exactly what Perception Do Your credit score Keeps towards the Rates of interest?

Inside User

What is actually An effective Dom-Sub Dating, And can It is Effective for you And your Partner?

Inside User

By using a Data Room to Facilitate Due Diligence

Inside User

Exactly what are the criteria to possess poor credit financing?

Inside User

Join the LovesFlirt class and you may have the evidence!

Inside User

Mexican women are a few of the sexiest around the world

Inside User
Republic Gujarat