જુઓ ઉમેદવારની મતદાન કરવા આવવાની અનોખી રીત

 

 

જુઓ  ઉમેદવારની મતદાન કરવા આવાવની અનોખી રીત

મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું મતદાન પ્રકિયા ચાલી રહી છે,ત્યારે અનેક રાજકીય નેતાઓ પણ પોતના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે ત્યારે જામનગરનાબ  વોર્ડ નં 1ના ઉમેદવાર ફિરોજભાઈ પતાણી કંઈક અલગ જ અંદાજમાં મતદાન કરવા મતદાન મથક સુધી પહોંચ્યા.

ફિરોજભાઈ ઘોડા ખુબ શોખીન છે,તેમજ તેમની પાસે 10 જેટલા ઘોડાના છે.ત્યારે તેઓ મતદાન કરવા મતદાન મથક સુધી ઘોડે સવારી
કરીને પહોંચ્યા.અને તેમણે પોતાના મતાધિકારનો ઉયોગ કરી મતદાન કર્યું.

 

 

Related posts

What is the Outcomes of Results Nervousness and you will ED?

Inside User

Dating Provider | Homosexual Dating & Matchmaking | Mixology

Inside User

dos. I believe You need to Leave having Tim Robinson (2019-present)

Inside User

You will find maybe not given that viewed a work environment that given that favorable a beneficial against

Inside User

Often the consular place of work professionals can often help you with the fresh new interpretation, getting a supplementary fee

Inside User

How often So you’re able to Content Anyone For the Dating Application, Internet dating Reaction Big date

Inside User
Republic Gujarat