રાહત, આજે 24 દિવસ પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ઘટાડો

પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર થઈ ગયા છે. સરકારી તેલ કંપનીઓએ આજે એટલે કે, બુધવારે ઘણા દિવસો બાદ જનતાને રાહત આપતા પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેના ભાવમાં કાપ મુક્યો છે. તેલ કંપનીઓએ 24 દિવસ સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત સ્થિર રાખ્યા બાદ તેના ભાવોમાં ઘટાડો કર્યો છે. આજે પેટ્રોલની કિંમતમાં 18 પૈસા અને ડીઝલની કિંમતમાં 17 પૈસાનો ઘટાડો કર્યો છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કિંમત 90.99 રૂપિયા છે જ્યારે ડીઝલની કિંમત પ્રતિ લિટર 81.30 રૂપિયા છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલની કિંમત 97.40 રૂપિયા છે અને ડીઝલની કિંમત પ્રતિ લિટર 88.42 છે.

દરરોજ છ વાગ્યે ભાવમાં ફેરફાર થાય છે

પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં સવારે છ વાગ્યે ફેરફાર થાય છે. નવા દર સવારે 6 વાગ્યાથી લાગુ થાય છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં એક્સાઈઝ ડ્યુટી, ડીલર કમિશન અને અન્ય વસ્તુઓ ઉમેર્યા પછી તેની કિંમત લગભગ બમણી થઈ જાય છે. આ ધોરણોના આધારે, તેલ કંપનીઓ દરરોજ પેટ્રોલ રેટ અને ડીઝલ દર નક્કી કરવાનું કામ કરે છે. ડીલરો એ લોકો છે જે પેટ્રોલ પમ્પ ચલાવે છે. તેઓ કર અને તેમના પોતાના માર્જિન ઉમેર્યા પછી છૂટક ભાવે પેટ્રોલ વેચે છે. આ ખર્ચ પણ પેટ્રોલ દર અને ડીઝલ દરમાં ઉમેરવામાં આવે છે.

તમારા શહેરમાં કિંમત કેટલી છે તે જાણો

તમે એસએમએસ દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત પણ જાણી શકો છો. ઇન્ડિયન ઓઇલની વેબસાઇટ અનુસાર, તમારે આરએસપી અને તમારા શહેરનો કોડ લખવો પડશે અને તેને 9224992249 નંબર પર મોકલવો પડશે. દરેક શહેર માટેનો કોડ જુદો છે, જે તમને આઈઓસીએલ વેબસાઇટ પરથી મળશે.

Related posts

Strategies for Building And you may Maintaining A good credit score

Inside User

Matchmaking to have On the web Novices: Tricks for Staying Safer

Inside User

Log on and also make a unique Friend With the Other sites

Inside User

Nar ett konversera inneha kommit igang verkar grej och objekt flyta pa betydligt lattare

Inside User

Just how can Installment Funds Having Government Teams Performs?

Inside User

Some one gave me which mix a little while back having a couple of Aaliyah music in it that we love

Inside User
Republic Gujarat