સુરેન્દ્રનગરમાં કમૌસમી વરસાદથી મરચાની ખેતીને ભારે નુકસાન

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચુડા તાલુકાના આસપાસના વિસ્તારમાં મોટા પાયે લાલ મરચાની ખેતી ખેડુતો દ્વારા કરવામાં આવે છે. હાલ માવઠાના કારણે ખેડુતોએ વાવણી કરેલ લાલ તીખા મરચાનો પાક પચાસ ટકા નિષ્ફળ જતા હાલ ચુડાના મરચાના ભાવમાં વધારો થયો છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચુડા તાલુકાના આસપાસના વિસ્તારમાં મોટા પાયે ખેડૂતો લાલ મરચાની ખેતી કરે છે. હાલ માવઠાને લીધે ખેડુતોએ વાવણી કરેલ લાલ તીખા મરચાનો પાક પચાસ ટકા નિષ્ફળ જતા હાલ ચુડાના મરચાનો ભાવ ઉચકાયો છે ને વેપારીઓ પણ ઉચા ભાવને લીધે ગ્રાહકો વગર બેઠા છે. મરચાની ખેતી કરતા ખેડુતોને પણ ચાલુ વર્ષે 50% પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોએ મદદની માંગ કરી છે..

The post સુરેન્દ્રનગરમાં કમૌસમી વરસાદથી મરચાની ખેતીને ભારે નુકસાન appeared first on Gujarat Inside.

Related posts

Qua Singles abgrasen auf ein Perron aufwarts Dates und ihr verewigen Zuneigung

Inside User

Happn is amongst the better matchmaking software into the chicken in the event the you reside otherwise near an enormous city

Inside User

Luckin’ was a caffeine people dream, and guess what, it’s all cashless

Inside User

Down seriously to enmeshment with his mother, he may maybe not mode lasting, intimate adult dating

Inside User

Gloss Send-purchase Brides: Better Ladies To have Wedding away from Poland

Inside User

Vielen Girls fallt parece schwierig, den sexuellen Sein herz an etwas hangen & Bedurfnissen

Inside User
Republic Gujarat