સુરેન્દ્રનગરમાં કમૌસમી વરસાદથી મરચાની ખેતીને ભારે નુકસાન

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચુડા તાલુકાના આસપાસના વિસ્તારમાં મોટા પાયે લાલ મરચાની ખેતી ખેડુતો દ્વારા કરવામાં આવે છે. હાલ માવઠાના કારણે ખેડુતોએ વાવણી કરેલ લાલ તીખા મરચાનો પાક પચાસ ટકા નિષ્ફળ જતા હાલ ચુડાના મરચાના ભાવમાં વધારો થયો છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચુડા તાલુકાના આસપાસના વિસ્તારમાં મોટા પાયે ખેડૂતો લાલ મરચાની ખેતી કરે છે. હાલ માવઠાને લીધે ખેડુતોએ વાવણી કરેલ લાલ તીખા મરચાનો પાક પચાસ ટકા નિષ્ફળ જતા હાલ ચુડાના મરચાનો ભાવ ઉચકાયો છે ને વેપારીઓ પણ ઉચા ભાવને લીધે ગ્રાહકો વગર બેઠા છે. મરચાની ખેતી કરતા ખેડુતોને પણ ચાલુ વર્ષે 50% પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોએ મદદની માંગ કરી છે..

The post સુરેન્દ્રનગરમાં કમૌસમી વરસાદથી મરચાની ખેતીને ભારે નુકસાન appeared first on Gujarat Inside.

Related posts

માસ્ક ન પહેરનારા સામે કડકાઈ કરશે, 1 હજારનો દંડ વસૂલવા DGPનો આદેશ

Tecnica sostituire livello sopra Tinder (Tinder GPS menzogna)

Inside User

Payday loans Software that really work which have Chime: Wait & Choose Smart

Inside User

The choices to get in touch on the web abound and you will diverse

Inside User

Tables 9 and you may ? and10 10 expose the outcome

Inside User

Matchmaking Diaries: How to proceed If your Wife was Enraged at the Your

Inside User
Republic Gujarat