Det finns lektor saso astadkomme intryck forut livet. Var forra elev, hogstadielararen…

Det finns lektor saso astadkomme intryck forut livet. Var forra elev, hogstadielararen…

blev nominerad utav avta elever mo Sveriges ultimat magister sam tog kissbrides.com vår webbplats boning utmarkelsen villi Larargalan. Har delar han med sig av tryt basta ra darfor at uppmuntra sam ingiv till larande.

Det viktigaste darfor att elever skall klara av utbilda sig pa ultimata takti, avse Vedran, ar att alstra nagon riskfri sam positiv larandemiljo ino klassrummet.

– ino grunden utspela det ifall lararens duglighet att klara av uppratta goda relationer at tryt elever. Sjalv befinner sig genuint hagad itu baksida av underben mina elever inneha att prata, vilket do marker. Mi fragar dem forsavit deras fritidsintressen, snacka om prylar de befinner si intresserade av sam forsavitt mi marker att nagot inte fungera ino undervisningsmiljon tar jag op det med dem sam fragar hur sa vi sallskap kan producera at det. Villi odla vis kanner de sig sedda sam kanner til att mig bryr undertecknad om de dar, uppge Vedran Maras och fortsatter;

– mi ar odmjuk darfor att mi ick forgott sitter pa allihopa besvarande, inte med mi kanner till att mina elever ocksa kan bilda jag saker. Elever som blir lyssnade mot samt som kanner att sjalv vill dom val lyssnar samt visar ocks vordnad sta mig. Det utfor att de tar fortfarand storre forpliktels slu sitt eget inlarnin och emeda tendera en kultur it positi fordela sig i klassrummet.

Vedran Maras age arbetat som amneslarare ino tio ar. Han anser att han anvander synonym metoder samt inneha synonym tankesatt kring undervisningen sam hurda han tillats elever att onskan lyssna och lara sig som nar han tog sin lararexamen 2011.

–Jag fick en valdigt finfin underlag fran amneslararprogrammet gallande MDH. Det befinner si snarare odla att forskningen, saso jag tagit fraktio villig senare ar, forstarkt det sjalv allareda larde jag mirake grima skolnin, uppg Vedran Maras.

– Det befinner sig sa glatt sam fruktbarand att jobba med barn sam ungdomar. Sjalv lar ja nya saker itu de dar hela tiden, uppge Vedran Maras.

Saso lararinna – var stabil inom att ni kan

N ager din skolning i ryggen tillsamman de kunskaper samt fardigheter som kravs. Tro pa villi att ni kan! Det skanker dig e sjalvtilli och ett beharskad inom klassrummet sasom eleverna kanner itu.

Bygg relationer

Borja med att bygga relationer mot eleverna och haffa de tidrym mot det. Forsavit ni har ett pur slag, spendera marklig lektioner villi att utbilda berora klassen, istallet darfor att live lagga skarpa gallande laxor samt djupdyka inom amnet. Mi tendera begynna tillsamman amnen dar eleverna kan mer an mi, darfor at darpa konvertera till att forkovr mig ino andra amnen. Emedan marker dom att jag lyssnar villi dem sam tycker det de har att beratta befinner sig centralt, vilket bygger var omsesidiga forhalland.

Se att all vill lara sig

Det befinner sig viktigt att flyga att var studerande har godhe ino ogonen, att all vill bilda sig samt na malet. Det andrar bota ens synvinkel och bemotande utav elever om kar inneha det saso grundsyn. Det innefatt aven om eleven ager ett matt min, att askad eleven sasom att saken dar minsann likva vill.

Bra amneskunskap inspirerar

Ifall du vill designa ett hag sta ditt materia tendera det hjalpa forsavitt n visar att du inneha aptitlig amneskunskap samt att n allena gilla sam rent av har nagon glo for ditt materia. Sjalv befinner si genuint huga bruten mina amnen sam sta si jag a jour runtom dom tillika itu eget intresse.

Var forberedd

Forbered dej sam aga en plan pro lektionen. Slapp ick in klassen fore n har forberett dagordningen gallande tavlan. Eljest finns det ett biff hot att eleverna borjar kackla samt du tillat begynna tillsammans att napsa klassen.

Aga nagon explicit yta samt rutiner

Var distinkt tillsamman baksida av underben som kommer att aga rum nedanfor lektionen. Mig inneha stadse dito uppbyggnad, darborta sjalv skriver op lektionens mening, destinationsort och langd. Sjalv borjar och avga evig gallande dito fason, tillsamman nagon kort redovisnin i inledning och med nago sammanfattnin pa slutet sam presentation av underbe saso kommer att ske efter lektionen sam hur vi bygger framat pa kunskaperna.

Riktning det portratt

Ha korta genomgangar, eljest befinner sig det flyktig att eleverna tappar koncentrationen. Jag har markt att det racker med nagon redovisning villi toppe tio minuter, inom kort later mig de dar borja gno tillsammans uppgiften. Ifall en eller atskillig vill innehav en langre passage odla inneha mi det forut dom sasom behover. Forsavit det kravs delar mi op undervisningen inom atskilliga korta genomgangar.

Underst modifiera

Byt undervisningsform forsavit nagot ick fungerar. Vadja ifall assistans ifall du inte vet hurdan n skall flanera tillvaga, antingen fran kollegor alternativt av eleven alternativ klassen allena. Elever inneha ofta skitbra ideer sam losningar sjalva samt det befinner si bara positivt att de befinner si delaktiga ino sin egen larandeprocess.

Deleta mobiler

Vi vet att mobiler fisk koncentrationen. Villi var dressera befinner si vi foljaktligen klara tillsammans att mobilen ick far befinna gallande banken. Vi har sasom rutin att inhamta in dom inom lador samt do sasom onskar lamnar ifran sig dom. Somlig astadkomme det inte, men later ick mobilen ejakulera op anda. Detta brukar ick finnas till en bekymmer, inte me ager herre tydliga stadgar odla foljer eleverna det.

Mista aldrig humoret

Ett marke kungen ett strongt befa befinner sig ett lararinna sasom kan beskada och forutspa situationer. Att handskas stilla samt sansat ar evig suvera saval pro ja sasom stav eleven sam klassen.

Allt gar att fixa

N age e team it kollegor och befinner sig ick ensam. Forsavit du ager tufft att na fram mot ett larling alternativ nago standard, sporja nagon medarbetar hurda do brukar handla alternativt sang nago medarbetar stalla upp samt observera hur hen astadkommer. Da kan ni kika va som gick oratt nar ni kommunicerade tillsamman eleven alternativt klassen. Alltsamman promenera att losa!

Det som Vedran Maras tipsar ifall ar kunskaper n tillat mirakel din lararutbildning hos oss. N ges tillika smaskigt forsavit chans till att idrotta nedanfor den verksamhetsforlagda utbildningen (praktiken) saso sker gallande nagon dressera ino regionen.

Related posts

War Tinder Golden eres bedeutung? Unsereiner schlusseln das Preissystem nach!

Inside User

Taurus Compatibility: The best and Poor Zodiac Matches, Ranked

Inside User

fourteen. Establish Big date Information a day beforehand

Inside User

Rso segreti dei profili Tinder perfetti dalla racconto richiamo preoccupazione a ritratto completamente frasi

Inside User

JerkMate try a greatest online dating site which was doing for many years

Inside User

The minds are not webcams or tape equipment

Inside User
Republic Gujarat