Tag : નજક

ગુજરાત

ચૂંટણી નજીક આવતા રાજકોટના ખખડધજ રોડનું કામ શરૂ

Inside Media Network
  ચૂંટણી નજીક આવતા રાજકોટના ખખડધજ રોડનું કામ શરૂ, રાતોરાત બદલી ગઈ સુરત રાજકોટ મહાપાલિકાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે એમ અધુરા કામ...
Republic Gujarat